Ethernet over USB (EoU)

Утилита для организации канала связи между ОФД и АТОЛ ККТ через USB
Размер: 2.7 MB, дата: 08 Май. 2022
Размер: 7.7 MB, дата: 08 Май. 2022
Размер: 10.0 MB, дата: 08 Май. 2022
Размер: 9.8 MB, дата: 08 Май. 2022
Размер: 9.8 MB, дата: 08 Май. 2022
Документация
Размер: 34.9 KB, дата: 08 Май. 2022